[RB:Blog_And_Post_Title]

خدا مارو برای هم نمی خواست...


خدا مارو برای هم نمی خواست...
گیرم تمام دنیا بگوید ما مال هم نیستیم ...
[ جمعه پانزدهم آذر 1392 ] [ 20:20 ] [ فرزاد ]
گیرم تمام دنیا بگوید ما مال هم نیستیم ...

ما به درد هم نمی خوریم!
گیرم برای زیر یک سقف رفتن،
عشق، آخرین معیار این جماعت باشد ...
گیرم دوست داشتنِ بدون سند، حرام باشد ...
عجیب باشد .. باور نکردنی باشد ...
گیرم تا آخر عمر تنها بمانم ...
گیرم هرگز دستانت در دستانم قفل نشود ...
گیرم آغوشت هیچ گاه مال من نشود ...
من اما ...
گیر این گیرم ها نیستم ...
من ...
تا ابد ...
گیر چشمان توئم ...
گیر دوست داشتنت ...
[ شنبه سی ام شهریور 1392 ] [ 0:58 ] [ فرزاد ]

[ شنبه شانزدهم آذر 1392 ] [ 19:51 ] [ فرزاد ]

[ دوشنبه یازدهم شهریور 1392 ] [ 13:59 ] [ فرزاد ]

این روزها، همه فروشنده شده اند

دیگر خبری از تورم نیست
من شعرهایم را می فروشم

دخترک هفت ساله، گل هایش را می فروشد
آن مرد چهل ساله، کلیه اش را

و زیباتر از همه
آن زن سی ساله، اندامش را

اینجا، همه چیز آرام است
راحت بخوابید..

[ سه شنبه ششم تیر 1391 ] [ 12:55 ] [ فرزاد ]
درباره وبلاگ

مطالب علمي فرهنگي هنري اجتماعي سياسي و هرچيزي كه جالب باشه
فرزاد